Fiľakovský hrad

Odhaľte tajomstvá múrov a podzemných chodieb Turkami zdolaného strážcu Novohradu

Kamenný svedok pohnutých dejín severnej časti historického Novohradu stojí priamo v meste Fiľakovo, na strmom brale vulkanického pôvodu v CHKO Cerová vrchovina. Hrad bol postavený ešte pred tatárskym vpádom pravdepodobne rodom Kačičovcov. 1. písomná zmienka je z r. 1242, kedy sa Fiľakovo ako útočisko šľachty uvádza medzi hradmi, ktoré odolali útokomTatárov. Hrad vlastnili viacerí majitelia - uhorskí králi či šľachtické rody. Po zosilnení tureckého nebezpečenstva dal vtedajší majiteľ František Bebek v r. 1554 hrad prestavať na renesančnú pevnosť podľa plánov talianskeho staviteľa A. da Vedano . Doteraz sa zachovalá polygonálna batériová veža volá Bebekovou. Napriek posilneniu pevnosti Turci v r.1554 hrad získali a na 39 rokov sa stal sídlom najsevernejšieho sandžaku (správny obvod) Osmanskej ríše. Cisárske vojská hrad dobyli naspäť v r. 1593. V priebehu 17.st. bol hrad svedkom stavovských povstaní a musel byť opakovane upravovaný. K významným hradným kapitánom, počas spravovania ktorých hrad i mesto prosperovali a boli obchodným, duchovným a kultúrnym centrom celého regiónu (Fiľakovo bolo nazývané „perlou horného Uhorska“)patrili napr. Tomáš Bošňák(1605 – 1634), František a Adam Vešeléni (1634 – 1656), Štefan Kohári I. (1657 – 1664) či Štefan Kohári II. (1664 – 1682). Počas protihabsburského povstania Imricha Tókóliho sa za výraznej podpory Turkov podarilo v r. 1682 povstalcom hrad dobyť. Hrad vyhorel a odvtedy už zostal v ruinách. Od r. 1972 sa uskutočňovala konzervácia hradných ruín. V r.2008 Hradné múzeum na troch spodných podlažiach zrekonštruovanej Bebekovej veže sprístupnilo stálu expozíciu „Storočia Fiľakovského hradu“a v r. 2011 ďalšiu expozíciu paleontologických nálezov z územia severného Novohradu „Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova“. Na piatom poschodí Bebekovej bašty sa pravidelne inštalujú krátkodobé výstavy a hradný areál je dejiskom rôznych kultúrnych podujatí počas celého roka. Na podhradskej ulici sprístupnila inštitúcia v roku 2018 dve podzemné chodby vytesané do skaly pod Fiľakovským hradom. V podhradí sa nachádza Novohradské turistické informačné centrum s expozíciou kultúry Palócov.