Timravin náučný chodník

Spoznajte kvality literárneho diela a krásy rodného kraja B. S. Timravy

V kronike miestnej školy stojí: „Licho, veru licho, tam kde je Polichno. Dedinka táto sa božou prozreteľnosťou dostala na veľmi lichý, neúrodný kraj. Polia, pastvy sú tam krásne, hory bohaté, len oráčiny málo“. A tak sa už v roku 1467 o tejto dedinke ako Polyhne píše.

Tu, v novohradských vrchoch, sa 2.októbra v roku 1867 narodila naša národná umelkyňa Božena Slančíková. Strávila tu 42 rokov svojho života. Svoje umelecké meno Timrava si zvolila od názvu neďalekej studničky. Od jej rodného domu Vás k nej povedie literárne orientovaný Timravin náučný chodník. Na okruhu dlhom 10 km sa zoznámite s prostredím, v ktorom Timrava vyrástla, žila aj písala. Pôjdete miestami, kadiaľ aj jej kroky najčastejšie viedli. Trojstranné info-panely Vám priblížia Timravin životný príbeh, jej „cestu ku sláve“, prečo je považovaná za „zázrak z novohradských vrchov“ i veľa iného o nej a tomto kraji. Spoznáte aj miesta, kde tvorila svoje najznámejšie diela. Okrem historických súvislostí, či vybraných receptov z „Timravinej kuchyne“ sa na paneloch zoznámite aj s miestnou flórou a faunou, s ktorou sa mimochodom na chodníku môžete aj stretnúť. Dozviete sa aj aké ďalšie „dary prírody“ sa dajú nájsť v tunajšich lesoch a na pastvinách. Na fare – v rodnom dome a Múzeu B. S. Timravy, kde náučný chodník začína aj končí, sa nachádza stála výstava venovaná Timrave. Tá Vám spolu s expozíciou „Škola našich predkov“ v budove bývalej evanjelickej školy dotvorí obraz, ako sa žilo na novohradských vrchoch v tých časoch.