Vigadó - Mestké vlastivedné múzeum vo Fiľakove

Rovnako ako v minulosti, aj dnes je tzv. Vigadó dôležitým miestom spoločenského života. Budova s eklektickou fasádou bola postavená v roku 1899. Pôvodne v nej fungoval hotel a hostinec s menšími predajňami. V roku 1936 k nej bola pristavaná divadelná sála, kde sa konali aj zábavy miestnych spolkov. Neskôr sa do priestorov hlavnej budovy nasťahovala meštianska škola. Od 60. rokov 20. st. fungovali v budove rôzne múzejné, kižničné a osvetové zariadenia. V súčasnosti sa tu nachádzajú výstavné priestory Mestského vlastivedného múzea a Mestská knižnica. Stála expozícia múzea s názvom " Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu kohútovi" mapuje dejiny mesta Fiľakovo od zruinovania hradu v roku 1862 až po 60. roky 20. storočia, s dôrazom na tradície miestneho priemyselného závodu Kovosmalt a tak priamo nadväzuje na stálu expozíciu hradného múzea v Bebekovej bašte.