Haličský zámok - Zámocký hotel Galicia Nueva

Očarujúce kráľovstvo s podmanivou atmosférou

Národná kultúrna pamiatka Haličský zámok slúži po zrekonštruovaní súkromným vlastníkom od r.2016 ako luxusný hotel Galicia Nueva. Hotel situovaný na vŕšku v strede obce Halič poskytuje ubytovacie a reštauračné služby, priestory na konanie rôznych konferencií, porád a spoločenských udalostí. Prvá písomná zmienka o zámku je z r. 1386, kedy uhorská kráľovná Mária povolila rodu Lossonczy postaviť si kamenný hrad. Dôkazy o existencii hradu sú aj z rokov 1450-51, kedy bol hrad vo vlastníctve husitov. V 16. st. sídlo prešlo do rúk jednému z najstarších rodov v Uhorsku (sobášom Žigmunda Forgácha s Annou Lossonczy) - rodine Forgách, ktorá ho vlastnila od r. 1554 do r. 1948. V súlade s potrebami „vojnového storočia“ ( nájazdy Turkov a stavovské povstania 17.storočia) dal v r.1612 Žigmund Forgách postaviť zámok opevnený nárožnými baštami a priekopami. Ako svedok vojen, stavovských povstaní a rebélií bol zničený, a v 18.st. prestavaný v barokovom štýle podľa projektu architekta Meyerhoffera. Ďalšia významná rekonštrukcia bola uskutočnená Františkom Wenckheimom v r. 1897 na počesť jeho manželky, rod. Forgáchovej. Posledným majiteľom haličskej vetvy rodiny Forgáč bol Antal Forgáč, ktorý žil na zámku so svojou rodinou do roku 1948. Zámok bol nanešťastie počas 2. sv. vojny vyrabovaný a po vojne, v 50-tych rokoch, slúžil ako sklad obilia RD Halič. Pamiatková obnova bola zrealizovaná v r. 1956 až 1964. Odvtedy tu sídlilo zariadenie sociálnej starostlivosti a od r. 1993 až do r. 2005, kedy sa jeho osudu ujal súkromný majiteľ, bol zámok opustený. V súčasnosti sú pre verejnosť organizované prehliadky zámku každú nedeľu a pondelok o 13:00 a 15:00 hod. na základe rezervácie. Návštevníci môžu vzhliadnuť vzácne pôvodné výzdoby a súčasti interiérov ( originálne drevené trámové stropy, rokokové kachľové pece, štukovú výzdobu stropov, jedinečné nástenné maľby – fresky uhorských panovníkov z 16. – 17. st.) a vypočuť si bohatú históriu zámku spojenú s osudmi pôvodných majiteľov, predovšetkým grófskeho rodu Forgách.